Producenci
Regulamin

Regulamin sklepu internetowego sklepzmarihuana.pl

Data publikacji: 20.08.2019r

Słownik pojęć – Definicje:

Serwis internetowy sklepzmarihuana.pl (Zwany dalej Sklepem internetowym oraz serwisem) jest prowadzony i zarządzany przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą DRONIQ KONRAD CZARNECKI, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki i prowadzenia Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 9662029740, nr REGON: 380682539, ul. Lipowa 10, 16-010 Wasilków. Mail: weed@sklepzmarihuana.pl,

Sklep internetowy / Serwis –
Sklep oraz serwis online działający pod nazwą sklepzmarihuana.pl.

Klient – jest to każda osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną, korzystająca ze sklepu internetowego sklepzmarihuana.pl i robiąca w nim zamówienia.

Konsument – Będzie to klient będący osobą fizyczną, korzystający z serwisu sklepzmarihuana.pl, w tym zwłaszcza dokonujący zakupów, w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (z art. 22 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny).

Konto Klienta – konto klienta sklepu sklepzmarihuana.pl utworzone po rejestracji klienta na stronie serwisu

Koszyk – jedna z funkcji sklepu internetowego sklepzmarihuana.pl, dzięki której możliwe jest wyświetlanie wybranych przez klienta produktów. W koszyku prezentowane są informacje o: ilości dodanych do zamówienia produktów i możliwe jest modyfikowanie tej ilości, cena każdego produktu, przewidywany czas, adres i koszt dostawy, dane do faktury, wybrana i możliwa forma płatności, możliwości użycia kodu rabatowego, podsumowanie wartości całego zamówienia.

Przechowalnia- jedna z funkcji serwisu, która umożliwia klientom tworzenie własnej listy zakupów online, aby wygodnie robić zakupy lub pamiętać o wszystkich produktach. Dodane tam produkty nie są rezerwowane fizycznie w magazynie dostawców, aby je nabyć należy postępować zgodnie z §6 tego regulaminu opisującym warunki realizacji zamówienia.

Magazyn – Sklep internetowy sklepzmarihuana.pl działa w modelu dropshippingowym i nie posiada własnego magazynu z towarem. Cały proces logistyczny związany z wysyłką zamówienia odbywa się bezpośrednio w magazynie dostawców sklepu sklepzmarihuana.pl.

Materiały – są to wszystkie treści zamieszczone przez klienta w sklepie internetowym sklepzmarihuana.pl, zwłaszcza opinie lub recenzje o produktach, dodane zdjęcia do produktów znajdujących się w ofercie sklepu internetowego

Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

Podmiot realizujący płatność – podmiot pośredniczący przy realizacji, współpracujący ze serwisem, płatności za pomocą przelewu bankowego lub płatności kartą płatniczą. W przypadku sklepzmarihuana.pl jest to bezpieczny i szybki system Płatności Sklepu Shoper.

Strona produktowa – strona na stronie serwisu sklepzmarihuana.pl, na której umieszczone są informacje oraz zdjęcia na temat prezentowanego lub sprzedawanego produktu. Opisy produktów wykonane zostały przez sklepzmarihuana.pl i obejmuje je prawo autorskie. Zdjęcia użytych produktów zostały dostarczone przez dostawców i za ich zgodą lub wykonane przez sklep internetowy sklepzmarihuana.pl.

 • 1. Postanowienia ogólne
 1. Niniejszy regulamin określa:
  1. zasady rejestracji w serwisie sklepzmarihuana.pl;
  2. zasady korzystania ze sklepu sklepzmarihuana.pl;
  3. warunki składania zamówień na produkty oferowane przez Sklepie Internetowym sklepzmarihuana.pl, dostarczania zamówionych produktów Klientowi, uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży wybranych produktów;
  4. uprawnienia Klienta do rezygnacji z zamówienia i zasad odstąpienia od umowy;
  5. zasady co do składania i rozpatrywania reklamacji.
 2. Aby przeglądać strony internetowe sklepu internetowego sklepzmarihuana.pl, należy użyć urządzenia z dostępem do sieci internet oraz przeglądarką internetową np.: Internet Explorer, Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari zalecamy nadto aby aplikacje były zainstalowane w najnowszej dostępnej wersji obsługująca JavaScript i pliki cookies. Do złożenia zamówienia w sklepie internetowym sklepzmarihuana.pl wymagane jest również posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej czyli konta e-mail. Na podane przez klienta konto e-mail będą wysyłane wszelkie informacje odnośnie złożonego zamówienia oraz informacje handlowe o ile klient wyrazi na to zgodę podczas korzystania z serwisu.
 3. W ramach korzystania ze sklepu internetowego sklepzmarihuana.pl zabroniona jest aktywność, która mogłaby negatywnie wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie serwisu sklepzmarihuana.pl, w tym ingerowanie w zawartość Sklepu Internetowego lub jego elementów technicznych. Zabronione jest ponadto wykorzystywanie serwisu do celów sprzecznych z jego przeznaczeniem.
 4. Przeglądanie asortymentu sklep internetowego sklepzmarihuana.pl możliwe jest bez rejestracji. Składanie zamówień przez Klienta na produkty znajdujące się w asortymencie sklepu internetowego sklepzmarihuana.pl możliwe jest po zarejestrowaniu się, zgodnie z zapisami §2 niniejszego regulaminu lub po podaniu niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację zamówienia bez dokonywania rejestracji.
 5. Rozliczenia transakcji kartą płatniczą i szybkimi przelewami internetowymi prowadzone jest za pośrednictwem Płatności Shoper. Usługi te świadczy Dreamcommerce S.A. z siedzibą w Krakowie (31-288), przy ul. Władysława Łokietka 79 zgodnie z regulaminami tychże usług dostępnym pod adresem: https://www.shoper.pl/regulamin/zasady-aktywowania-platnosci-ratalnych/
 • 2. Rejestracja
 1. Rejestracja w Sklepie Internetowym sklepzmarihuana.pl pozwala Klientowi na:
  1. składanie zamówień z wykorzystaniem wprowadzonych przez Klienta danych;
  2. wprowadzanie, edytowanie lub usuwanie danych, w tym adresów dostawy;
  3. tworzenie listy zakupów zwanych „Przechowalnią”;
  4. przeglądanie historii zamówień;
  5. zapisanie się i rezygnację z zamówienia newslettera;
  6. korzystanie z kodów rabatowych;
  7. korzystanie z innych funkcjonalności udostępnionych zarejestrowanym Klientom.
 2. Aby zarejestrować się w sklepie internetowym sklepzmarihuana.pl należy wypełnić takie dane jak: Imię i nazwisko, adres e-mail, hasło oraz zapoznać się oraz zaakceptować ten regulamin.
 3. Po udanym zarejestrowaniu się Klienta w sklepie internetowym sklepzmarihuana.pl, na podany przez Klienta adres e-mail zostaje wysłany automatycznie mail z potwierdzeniem założenia konta w sklepie internetowym. Po tym klient może się zalogować do sklepu i proces rejestracji zostaje zakończony.
 4. Rejestracja w sklepie internetowym sklepzmarihuana.pl oraz używanie związanych z tym funkcji jest darmowa. Zakończenie rejestracji oznacza
  zawarcie przez Klienta umowy ze sklepem internetowym sklepzmarihuana.pl na świadczenie usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu konta Klienta, na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.
 5. Po zarejestrowaniu się w Sklepie Internetowym logowanie odbywa się przy użyciu podanych w formularzu rejestracyjnym lub zmienionych ręcznie przez Klienta danych po dokonaniu rejestracji.
 6. Klient może zrezygnować z posiadania konta w Sklepie Internetowym sklepzmarihuana.pl i zażądać jego usunięcia w każdym czasie.
 7. W celu usunięcia konta Klienta ze Serwisie należy skontaktować się telefonicznie bądź e-mailowo z obsługą sklepu. Dane adresowe podane są pod tym adresem: https://sklepzmarihuana.pl/pl/i/Kontakt/
  Usunięcie konta następuje niezwłocznie i oznacza rozwiązanie przez Klienta umowy ze Sklepem Internetowym o świadczenie usług drogą elektroniczną, której przedmiotem jest prowadzenie konta Klienta.
 8. Sklep internetowy sklepzmarihuana.pl może zablokować konto klienta w przypadkach przewidzianych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa oraz może zablokować konta Klienta z ważnych powodów, którymi są między innymi:
  1. Powtarzające się zamówienie przez Klienta na fałszywe dane, które skutkuje zwróceniem lub niedostarczeniem złożonego zamówienia.
  2. Powtarzające się składanie i następnie rezygnowanie przez Klienta z zamówień na zasadach określonych w § 6 ust. 1 niniejszego regulaminu.
 9. Jeżeli sklep internetowy będzie chciał zablokować konto klienta, poinformuje go o tym wysyłając wcześniej wiadomość na podany w rejestracji adres mailowy Klienta. Zablokowanie konta zgodnie z postanowieniem ustępu poprzedzającego, oznacza rozwiązanie umowy z Klientem o świadczenie usług drogą elektroniczną w trybie natychmiastowym.
 10. W przypadku zablokowania konta Klienta zgodnie z punktem 8 i 9 powyżej, niezrealizowane zamówienia złożone przez tego Klienta zostają anulowane przez Sklep internetowy sklepzmarihuana.pl. Anulowanie następuje w ciągu 1 dnia od zablokowania konta. W takim wypadku, jeżeli zapłata za zamówienie została już dokonana, Sklep internetowy sklepzmarihuana.pl zwróci Klientowi całość zapłaconej kwoty. Zwrot nastąpi zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 11. Wszelkie informacje na temat konta przekazywane są w języku polskim.
 • 3. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego
 1. Logowanie w sklepie obywa się za pomocą danych podanych przez Klienta podczas rejestracji.
 2. Klient, który zarejestrował konto, może korzystać ze wszystkich dostępnych funkcjonalności Sklepu Internetowego dla osób zarejestrowanych.
 3. Klient zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy loginu i hasła do swojego konta w sklepie internetowym oraz nie przekazywania tych danych innym osobom.
 4. Przeglądanie produktów oraz stron sklepu internetowego nie wymaga rejestracji i jest darmowe.
 5. Kopiowanie opisów oraz zdjęć produktów, wpisów na blogu oraz wszelkich informacji umieszczonych na stronach sklepu internetowego jest zabronione prawnie zabronione bez uzyskania zgody sklepu internetowego.
 • 5. Informacje o produktach
 1. Informacje o produktach dostępnych w asortymencie sklepu internetowego tworzone są przez pracowników sklepu internetowego.
 2. Ceny produktów wskazanych na stronach internetowych Sklepu Internetowego sklepu internetowego.:
  1. Są cenami brutto dla klienta końcowego
  2. nie zawierają kosztów dostawy, które to zależą od sposobu dostarczenia paczki do klienta oraz wartością kwotową zamówienia.
 3. Sklep internetowego zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach produktów.
 4. Pomimo dołożenia wszelkich starań przy tworzeniu opisów mogą się w nich pojawić błędy, które sklep internetowy zobowiązuje się do bieżącej naprawy. W przypadku zauważenia błędnego opisu produktu prosimy o kontakt z obsługą klienta np. wysyłając wiadomość e-mail na adres: weed@sklepzmarihuana.pl – dziękujemy.
 • 6. Warunki składania i realizacji zamówień
 1. Klient może składać zamówienia na produkty dostępne w asortymencie Sklepu Internetowego codziennie bez ograniczeń czasowych oraz gdy działa serwis.
 2. W celu złożenia zamówienia należy:
  1. Dodać do koszyka interesujący Klienta produkt, poprzez kliknięcie przycisku „Do koszyka”
  2. Wybrać sposób dostawy oraz formę płatności
  3. Wpisać kod rabatowy jeżeli jest dostępny
  4. zalogować się do Sklepu Internetowego lub skorzystać z możliwość złożenia zamówienia bez rejestracji;
  5. Wpisać dane odbiorcy oraz adres do wysyłki przesyłki;
  6. Wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane do odbioru zamówienia
  7. Kliknąć przycisk „Zamówienie” lub „zamówienie z obowiązkiem zapłaty”
 3. Podczas składania zamówienia Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej oraz może dopisać się do newslettera.
 4. Faktury wysyłane będą na adres e-mail wskazany w koncie Klienta lub wskazany w procesie składania zamówienia dla zakupów bez rejestracji. Jeśli Klient nie wyrazi zgody na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną, faktury będą wysyłane w formie papierowej wraz z zamówieniem.
 5. Potwierdzenie złożenia zamówienia odbędzie się po potwierdzeniu stanów magazynowych u dostawców przez obsługę sklepu internetowego. Potwierdzenie przyjęcia zamówienie odbędzie się niezwłocznie po jego złożeniu, jednak nie dłużej niż po 24 godzinach od jego złożenia.
 6. Sklep internetowy może odmówić sprzedaży produktów w ilości hurtowej (za taką ilość przyjmuje się więcej niż 10 sztuk jednego rodzaju produktu).
 7. W przypadku złożenia przez Klienta zamówienia produktów, które są dostępne w różnych magazynach dostawców, klient może otrzymać dwie przesyłki. Koszt dostawy w takim przypadku będzie wyszczególniony podczas składania zamówienia.
 8. Zawarcie umowy sprzedaży (kupna) zamówionego produktu/ów następuje po zatwierdzeniu dostępności przez obsługę sklepu zgodnie z punktem 9 oraz po otrzymaniu płatności za zamówienie. Informację o przyjęciu zamówienia klient otrzyma w wiadomości wysłanej na adres mailowy podany podczas składania zamówienia po jego złożeniu i zatwierdzeniu przez pracownika serwisu.
 9. Po złożeniu i potwierdzeniu zamówienia na adres mailowy Klienta zostaną wysłane wiadomości z informacjami o przyjęciu zamówienia, etapach realizacji oraz wysyłki lub anulacji zamówienia. Numer przesyłki kurierskiej do śledzenia w serwisach zewnętrznych, klient otrzyma również na adres mailowy. Na adres mailowy klienta mogą być również wysyłane wiadomości newsletter zgodnie z punktem 14 tego regulaminu.
 10. W przypadku braku w Magazynie dostawców zamówionego produktu lub braku możliwości realizacji zamówienia Klienta z innych przyczyn, w tym także, jeśli zakup ich od dostawców Sklepu Internetowego, nie będzie możliwy w czasie przewidzianym na realizację zamówienia, Sklep Internetowy poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji wysyłając wiadomość e-mail na wskazany przez Klienta adres mailowy lub za pomocą drogi telefonicznej. W takim przypadku zamówienie może zostać anulowane bez ponoszenia kosztów dla obydwu stron zwracając wszystkie wpłacone środki klientowi jeżeli jakiekolwiek zostały wpłacone.
 11. W przypadku, gdy realizacja części zamówienia nie będzie możliwa z przyczyn wskazanych w poprzednim punkcie (10), Sklep Internetowy może zaproponować Klientowi jedno z następujących rozwiązań, a Klient nie musi ale może się na nie zgodzić:
  1. anulowanie całości zamówienia (co wiąże się z rozwiązaniem umowy kupna-sprzedaży);
  2. anulowanie tej części zamówienia, które powoduje niemożność jego realizacji. (W tym wypadku, środki wpłacone za produkt, którego nie można dostarczyć zostaną zwrócone klientowi na wskazane przez Klienta konto lub Klient będzie mógł wybrać inny produkt wskazany przez siebie zarówno z dopłatą ze strony Klienta lub zwrotem różnicy pomiędzy tymi produktami na konto Klienta);
  3. Podział zamówienia na dwie lub więcej wysyłek. W takim wypadku Sklep Internetowy będzie realizował zamówienie według wskazań klienta.
 12. W przypadku gdy Klient nie zdecyduje się na żadne z powyższych opcji realizacji zamówienia, o których mowa w punkcie 10, Sklep Internetowy może wybrać następujące kroki o czym poinformuje klienta mailowo lub telefonicznie:
  1. Anulowanie zamówienia
  2. Wysyłka części zamówienia z tymi produktami, które są dostępne oraz zwrot kwoty za produkty, które nie są dostępne na konto klienta.
  3. W przypadku braku kontaktu z klientem, który złożył zamówienie, którego nie można skompletować w całości, sklep zrealizuje zamówienie zgodnie z punktem b. punktu 11.
 13. Anulowanie zamówienia oznacza, że Sklep Internetowy jest zwolniony z obowiązku jego realizacji.
 14. Klient jest zobowiązany do podania prawidłowego i dokładnego adresu na jaki ma zostać zaadresowana przesyłka. W przypadku dostawy pod adres gdzie znajduje się siedziba firmy należy podać jej nazwę w adresie. W przypadku braku tej nazwy, wysyłane paczki mogą zostać zwrócone z powodu błędnego adresu. W przypadku gdy klient poda nieprawidłowe, błędne lub niekompletne dane adresowe, sklep internetowy nie ponosi odpowiedzialności za brak doręczenia lub opóźnienie w dostawie przesyłki przez firmę kurierską.
 • 7. Modyfikacje zamówienia
 1. Klient może dokonywać zmiany w zamówieniach wyłącznie do momentu wysłania paczki z magazynu dostawcy. Jeśli paczka opuści magazyn to zmiana zawartości jest fizycznie niemożliwe do zrealizowania.
 2. Modyfikacji można wykonać kontaktując się ze sklepem internetowym za pomocą środków komunikacji opisanych na stronie https://sklepzmarihuana.pl/pl/i/Kontakt/9
 3. Klient może modyfikować adres dostawy wyłącznie do momentu wysłania paczki z magazynu dostawcy, w każdym pozostałym przypadku czyli po wysyłce przesyłki zmiana adresu dostawy może okazać się niemożliwa lub może wymagać dopłaty za przekierowanie przesyłki, a koszt ten zostanie nałożony na Klienta. Sklep Internetowy poinformuje klienta każdorazowo przez wystąpieniem takiej dopłaty, a klient sam zdecyduje czy chce nadal zmienić adres doręczenia paczki. Koszt przekierowania zależy od regulaminu firmy kurierskiej jednak nie powinna wynosić więcej niż sam koszt dostawy.
 4. Klient otrzyma od sklepu internetowego potwierdzenie dokonania zmian lub anulowania zamówienia na adres poczty elektronicznej lub telefonicznie na dane podane podczas zamówienia.

 

 • 8. Formy płatności i rozpoczęcie realizacji zamówienia
 1. Zamówienia złożone w Sklepie Internetowym mogą być opłacone:
  1. Z góry – przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sklepu Internetowego
  2. Z góry – szybkim przelewem online, Blikiem, Google Pay lub kartą płatniczą za pośrednictwem funkcji Płatności Shoper.
 2. Sklep nie ma możliwości wysyłek paczek za pobraniem – takie żądania będą rozpatrywane indywidualnie przez pracowników sklepu internetowego. W tym celu Klient powinien skontaktować się z obsługą sklepu internetowego
  https://sklepzmarihuana.pl/pl/i/Kontakt/9 przez złożeniem zamówienia.
 3. Dostępne możliwa jest na terenie Polski. Wysyłka poza granicę terytorium Polski ustalana jest indywidualnie.
 4. Kody rabatowe ważne są terminowo, realizacja kodu rabatowego po określony dla kodu terminie nie jest możliwa. Regulamin oraz warunki działania kodów rabatowych zostaną opisane każdorazowo na stronie https://sklepzmarihuana.pl/pl/i/Regulaminy_kodow
 5. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu płatności oraz potwierdzeniu przyjęcia zamówienia przez obsługę sklepu.
 • 9. Realizacja zamówień
 1. Na stronie internetowej, między innymi na kartach produktu zamieszczona jest informacja o prognozowanej dacie realizacji zamówienia oraz szacowanej czasie wysyłki przesyłki. Informacje te są orientacyjnymi wartościami, które mogą zostać zmienione przez warunki niezależne od sklepu internetowego. Czas realizacji zamówienia zależny jest od dostępności produktów w magazynach dostawców, czas dostawy zależny jest od jakości dostawy firmy kurierskich. Sam czas dostawy zwykle nie przekracza 24 godzin, może się jednak zdarzyć dostawa nawet do 72 godzin od dnia wysyłki paczki lub dłużej w rzadkich sytuacjach.
 2. Przesyłki wysyłane są przez firmy kurierskie DPD oraz Inpost.
 3. W przypadku wysyłek poza terytorium Polski, Sklep Internetowy ustali z Klientem firmę kurierską za pomocą, której paczka zostanie wysłana. Koszt wysyłki zostanie każdorazowo przedstawiony Klientowi do akceptacji.
 4. Podczas realizacji zamówienia Klient otrzyma wiadomości mailowe na podany w zamówieniu adres, które będą informować o statusie zamówienia. W ramach tej komunikacji, Sklep Internetowy może wysłać do Klienta wiadomość z podziękowaniem za zakupy oraz prośbę o wystawienie opinii o przebiegu zakupu lub jakości produktu. Wystawienie opinii lub recenzji jest dobrowolne dla Klienta.
 • 10. Reklamacje
 1. W przypadku wystąpienia wady towaru Kupujący może zareklamować wadliwy towar na podstawie uregulowanej w Kodeksie cywilnym rękojmi lub gwarancji, o ile gwarancja została udzielona.
 2. Korzystając z rękojmi Kupujący może, na zasadach oraz w terminach określonych w Kodeksie cywilnym:
  1. Złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny.
  2. Przy wadzie istotnej - złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
  3. Żądać wymiany rzeczy na wolną od wad.
  4. Żądać usunięcia wady.
 3. Sprzedawca prosi o składanie reklamacji na podstawie rękojmi kontaktując się ze sklepem internetowym wysyłając wiadomość mailową na adres: weed@sklepzmarihuana.pl lub listownie adres sklepu internetowego.
 4. Jeśli okaże się, że do rozpatrzenia reklamacji konieczne jest dostarczenie reklamowanego towaru do Sprzedawcy Kupujący jest zobowiązany do dostarczenia tego towaru na adres DRONIQ Konrad Czarnecki, ul. Lipowa 10, 16-010 Wasilków. Koszt odesłania paczki jest zwracany na konto wskazane przez Klienta jeśli reklamacja zostanie rozpatrzona pozytywnie. Sklep nie przyjmuje paczek wysłanych za pobraniem.
 5. Reklamacje dotyczące działania Sklepu należy kierować na przykład na adres e-mail wskazany w §3.
 6. Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni – zgodnie z ustawą.
 7. W przypadku, gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu, Konsument może skorzystać między innymi z:
  1. mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz wszystkich Inspektoratów znajduje się pod poniższym adresem www: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595;
  2. pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596;
  3. bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika Konsumentów;
  4. internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

 • 11. Prawo, skutki oraz wyjątki od odstąpienia od umowy
  1. Prawo
 1. Konsument ma prawo odstąpić od umowy zawartej ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu, z zastrzeżeniem § 8 Regulaminu, w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:
  1. w którym Konsument wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie tego towaru.
  2. w którym Konsument wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta, weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno.
  3. w przypadku umowy o dostarczenie treści cyfrowych – od dnia zawarcia tej umowy.
 3. Aby Konsument mógł skorzystać z prawa odstąpienia od umowy musi poinformować Sprzedawcę, korzystając z danych podanych na stronie: https://sklepzmarihuana.pl/pl/i/Kontakt/9, o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub informacja przekazana pocztą elektroniczną).
 4. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy umieszczonego na końcu Regulaminu, lecz nie jest to obowiązkowe.  

  Pobierz: Druk odstąpienia od umowy

 5. Jeżeli Klient skorzysta z tej możliwości Sprzedawca prześle Klientowi niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (za taki uważa się na przykład pocztą elektroniczną).
 6. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, że Konsument wyśle informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy (14 dni)
  1. Skutki odstąpienia od umowy
 7. W przypadku odstąpienia od zawartej umowy Sprzedawca zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
 8. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument zgodzi się na inne rozwiązanie, w każdym przypadku Klient nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.
 9. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 10. Sprzedawca prosi o zwracanie towaru na adres: ul. Lipowa 10, 16-100 Wasilków, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle towar przed upływem terminu 14 dni.
 11. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
 12. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
 13. Jeśli towar ze względu na swój charakter nie może zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą Konsument również będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów. O szacowanej wysokości tych kosztów Konsument zostanie poinformowany przez Sprzedawcę w opisie towaru w Sklepie lub podczas składania zamówienia.

 

 1. C) Wyjątki od prawa odstąpienia od umowy

 2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umowy:
  1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
   (Na przykład susz lub oleje)
  4. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  5. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  6. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  7. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  8. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 3. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje podmiotowi innemu niż Konsument.
 4. Wszelka odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Kupującego niebędącego Konsumentem jest wyłączona.
 5. W przypadku ewentualnego sporu z Kupującym niebędącym Konsumentem sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

 

 

 • 12. Zwrot należności Klientom
 1. Sklep Internetowy dokona zwrotu należności niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni w przypadku:
  1. anulowania zamówienia lub części zamówienia (w takim przypadku zwrotowi podlega odpowiednia część ceny) opłaconego z góry przed jego realizacją;
  2. zwrotu produktu (odstąpienia od umowy) z zamówienia, które zostało dostarczone za pośrednictwem firmy kurierskiej lub osobiście
  3. uznania reklamacji i braku możliwości wymiany produktu, usunięcia wady produktu lub obniżenia ceny;
 2. Sklep Internetowy może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 3. Sklep internetowy dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.


  13. Dane osobowe
 4. Dane osobowe podawane przez Klientów w Sklepie Internetowym przetwarzane są przez Serwis z adresem siedziby: ul. Lipowa 10, 16-010 Wasilków (administrator danych).
 5. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże niezbędne do dokonywania zakupów.
 6. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia. Dane osobowe mogą być poprawiane lub usuwane poprzez zgłoszenie się do Sklepu Internetowego poprzez dane z punktu 1.
 7. Klient podając dane oświadcza, że podane przez niego dane osobowe są jego danymi.
 8. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych Klienta znajdują się na stronie internetowej Sklepu Internetowego poświęconej polityce prywatności.
 9. Dane osobowe Kupującego przetwarzane są głównie na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych (RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Sprzedawcę zawiera polityka prywatności zamieszczona w Sklepie.

 

 

 • 14. Newsletter
 1. Klient może wyrazić zgodę na zamówienie usługi newslettera (subskrypcja wiadomości). Usługa newslettera polega na okresowym przesyłaniu na podany adres e-mail biuletynu informacyjnego Sklepu internetowego oraz wiadomości zawierających treści marketingowe (informacje handlowe) Sklepu internetowego i jej partnerów biznesowych (w tym treści dotyczące produktów z oferty Sklepu internetowego i jej partnerów biznesowych oraz Promocji). Subskrypcja newslettera dokonywana jest poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu rejestracyjnym, podczas składania zamówienia lub wysyłając zgłoszenie na odpowiedniej stronie sklepu internetowego.
 2. Subskrypcja newslettera jest dobrowolna i darmowa. Usługa newslettera świadczona jest przez czas nieokreślony i Klient może z niej zrezygnować w dowolnym momencie kontaktując się z obsługą sklepu internetowego
 • 15. Postanowienia końcowe
 1. Ewentualne spory powstałe między Klientem niebędącym Konsumentem a Serwisu, rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Serwisu.
 2. Niektóre kształty lub kolory na stronie w tym zdjęcia produktów mogą wyglądać inaczej na różnych urządzeniach.
 3. Regulamin podlega przepisom prawa powszechnie obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. W celach statystycznych oraz aby zapewnić jak najwyższą jakoś usług sklep internetowy korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na urządzeniu końcowym Klienta, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (czyli tzw. pliki cookies). Klient może w dowolnym momencie określić warunki przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Sklep Internetowy do plików cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej, w tym zmienić ustawienia przeglądarki, tak aby nie akceptowała ona takich plików lub informowała o ich przesyłaniu. Należy jednak pamiętać, iż nieakceptowanie plików cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu ze Sklepu Internetowego sklepzmarihuana.pl Korzystanie przez Klienta z przeglądarki, której ustawienia zezwalają na zapisywanie plików cookies na urządzeniu Klienta, oznacza wyrażenie zgody na zapisywanie powyższych plików na tym urządzeniu Klienta. Więcej informacji w tym zakresie znajduje się w polityce prywatności.
 5. Serwis zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu z ważnej przyczyny, którą może być na przykład:
  1. konieczność dostosowania regulaminu do przepisów prawa mających bezpośredni wpływ na niniejszy regulaminu i skutkujących koniecznością zmodyfikowania regulaminu w celu zachowania zgodności z prawem;
  2. konieczność dostosowania regulaminu do zaleceń, nakazów, orzeczeń, postanowień, interpretacji, wytycznych lub decyzji uprawnionych władz publicznych;
  3. rozbudowa lub zmiana funkcjonalności Sklepu Internetowego w tym wprowadzenie nowych usług świadczonych drogą elektroniczną lub zmiana istniejących funkcjonalności Sklepu Internetowego
  4. zmiana warunków technicznych świadczenia usług drogą elektroniczną;
  5. konieczność usunięcia niejasności, błędów lub omyłek pisarskich, które ewentualnie wystąpiłyby w regulaminie;
  6. zmiana danych teleadresowych, nazw, numerów identyfikacyjnych, adresów elektronicznych lub linków zamieszczonych w regulaminie;
  7. przeciwdziałanie nadużyciom;
  8. poprawa obsługi Klientów;
  9. zmiana procesu zawierania umów za pośrednictwem Sklepu
 6. Zmieniony regulamin będzie dostępy do pobrania.
 7. Zmiana regulaminu nie będzie mieć wpływu na zamówienia złożone przed taką zmianą, które są realizowane na zasadach dotychczasowych.
 8. Dodatkową część tego regulaminu stanowią poniższe załączniku.

Załącznik 1 - WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

DRONIQ KONRAD CZARNECKI

Ul. Lipowa 10

16-010 Wasilków

adres e-mail: weed@sklepzmarihuana.pl

- Ja/ ..................................................................... niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży numer zamówienia ………………………………………………. I

następujących rzeczy w postaci:

....................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*) ..........................................................................................................................

– Imię i nazwisko Konsumenta (-ów): ..............................................................................................................................

- Adres Konsumenta (-ów): ..........................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

.............................................................................................

Podpis Konsumenta

(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Data ............................................

(*) Niepotrzebne skreślić.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl